loren

Từ năm 2015, công ty TNHH KỸ THUẬT TITANIA là nhà phân phối các sản phẩm của TAIBONG trên thị trường Việt Nam. TITANIA cung cấp các giải pháp thiết kế trong các lĩnh vực công nghệ thực phẩm, hóa chất, HVAC. Lĩnh vực hoạt động của công ty gồm: - Thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt. - Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt. Để được tư vấn tốt nhất xin liên hệ: Website http://www.titania.com.vn Email: saledept@titania.com.vn

loren

Từ năm 2015, công ty TNHH KỸ THUẬT TITANIA là nhà phân phối các sản phẩm của TAIBONG trên thị trường Việt Nam. TITANIA cung cấp các giải pháp thiết kế trong các lĩnh vực công nghệ thực phẩm, hóa chất, HVAC. Lĩnh vực hoạt động của công ty gồm:

loren

Từ năm 2015, công ty TNHH KỸ THUẬT TITANIA là nhà phân phối các sản phẩm của TAIBONG trên thị trường Việt Nam. TITANIA cung cấp các giải pháp thiết kế trong các lĩnh vực công nghệ thực phẩm, hóa chất, HVAC. Lĩnh vực hoạt động của công ty gồm: